Vägen till kompetens

jlg träningsgraf

För att en operatör ska få använda en MEWP krävs att han eller hon erkänns som kompetent av sin arbetsgivare.

Power Towers erbjuder en lösning som kallas "Path to Competency" för specifika push around-maskiner. Denna lösning ger arbetsgivaren och operatören de resurser som behövs för att lära sig att använda en push around-maskin på rätt sätt. De maskiner som ingår i "Path to Competency" är: Pecolift/Ecolift, Ecolift Wind Rated, Nano 25/35, Power Towers och Power Towers Duo. "Path to Competency" har utvecklats för att ge en grundlig, kostnadseffektiv och tidseffektiv lösning för att uppnå kompetens.

För operatören:

Väg A - Operatören har inte någon giltig certifiering för användning av MEWP:er

Operatören får tillgång till en 15-minuters onlineutbildning för en specifik Power Towers-produkt (bland de ovan nämnda). När operatören har slutfört onlineutbildningen genom att svara på 30 frågor får han eller hon ett märke som visar att utbildningen har slutförts.     

Operatören måste sedan göra en praktisk övning med samma produkt medan en erkänd utvärderare (se alternativ för utvärderare nedan) observerar att operatören förstår hur maskinen ska användas på rätt sätt.

JLG tillhandahåller detta material för att hjälpa en utvärderare att genomföra sin bedömning. Endast arbetsgivaren kan avgöra om en operatör anses vara kompetent.

Väg B - Operatören har redan en giltig certifiering för användning av MEWP:er.

För operatörer med giltig certifiering för användning av MEWP krävs endast att de får en introduktion innan de använder en ny produkt. Detta kan ske via onlineutbildning, praktiska utbildningstillfällen eller andra metoder som arbetsgivaren anser vara tillräckliga.

För utvärderaren:

Power Towers erbjuder också en "Train the Evaluator"-kurs för push around-maskiner. Den här heldagskursen ger deltagaren den kunskap som krävs för att avgöra om en operatör på ett korrekt sätt visar de färdigheter som krävs för att använda en push around-maskin. Efter avslutad kurs kommer deltagaren att anses ha fått den information som krävs för att fungera som utvärderare. Utvärderaren kan vara en anställd hos arbetsgivaren eller en extern person.

Om du behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.