Vejen til kompetence

jlg træningsgraf

For at en operatør kan bruge en MEWP, kræver reglerne, at han eller hun skal være anerkendt som kompetent af sin arbejdsgiver.

Power Towers tilbyder en løsning kaldet "Path to Competency" til specifikke push around-maskiner. Denne løsning giver arbejdsgiveren og operatøren de nødvendige ressourcer til at lære at betjene en push around-maskine korrekt. De maskiner, der indgår i "Path to Competency", er: Pecolift/Ecolift, Ecolift Wind Rated, Nano 25/35, Power Towers og Power Towers Duo. "Vejen til kompetence" er udviklet til at give en grundig, omkostningseffektiv og tidseffektiv løsning til at opnå kompetence.

Til operatøren:

Vej A - Operatøren har ikke nogen gyldig certificering til at bruge MEWP'er

Operatøren får adgang til en 15 minutters online introduktion til et specifikt Power Towers-produkt (blandt de ovennævnte). Når operatøren har gennemført online-introduktionen ved at svare på 30 spørgsmål, modtager han eller hun et badge, der viser, at introduktionen er gennemført.     

Operatøren skal derefter gennemføre en praktisk session med det samme produkt, mens en anerkendt evaluator (se mulighederne for evaluator nedenfor) observerer, at operatøren forstår den korrekte brug af maskinen.

JLG leverer dette materiale for at hjælpe en evaluator med at gennemføre sin vurdering. Det er kun arbejdsgiveren, der kan afgøre, om en operatør anses for at være kompetent.

Vej B - Operatøren har allerede en gyldig certificering til brug af MEWP'er.

For operatører med en gyldig certificering til brug af MEWP'er er det kun et krav, at de bliver gjort fortrolige, før de bruger et nyt produkt. Det kan ske via onlinefortrolighed, praktiske fortrolighedssessioner eller andre metoder, som arbejdsgiveren anser for tilstrækkelige.

Til evaluatoren:

Power Towers tilbyder også et "Train the Evaluator"-kursus for push around-maskiner. Dette heldagskursus giver deltageren den viden, der kræves for at afgøre, om en operatør demonstrerer de færdigheder, der kræves for at bruge en push around-maskine. Når kurset er gennemført, vil deltageren blive anerkendt for at have modtaget de oplysninger, der kræves for at fungere som evaluator. Evaluatoren kan være et medlem af arbejdsgiverens personale eller ekstern.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.