JLG ir "Power Towers" logotipas

Kelias į kompetenciją

jlg mokymo grafikas

Kad operatorius galėtų naudoti MEWP, pagal taisykles jis turi būti darbdavio pripažintas kompetentingu.

"Power Towers" siūlo sprendimą, vadinamą "Kelias į kompetenciją", skirtą konkrečioms stumiamoms mašinoms. Šis sprendimas suteikia darbdaviui ir operatoriui išteklių, reikalingų tinkamai išmokti valdyti stumdomą mašiną. Į "Kelią į kompetenciją" įtrauktos šios mašinos: Pecolift/Ecolift, Ecolift Wind Rated, Nano 25/35, Power Towers ir Power Towers Duo. Mokymo programa "Kelias į kompetenciją" buvo sukurta siekiant suteikti išsamų, ekonomišką ir laiko požiūriu efektyvų sprendimą kompetencijai įgyti.

Operatoriui:

A kelias - operatorius neturi jokio galiojančio sertifikato, leidžiančio naudoti MEWP

Operatoriui suteikiama prieiga prie 15 minučių trukmės internetinio supažindinimo su konkrečiu "Power Towers" produktu (iš pirmiau minėtų). Sėkmingai baigęs internetinį supažindinimą ir atsakęs į 30 klausimų, operatorius gaus ženklelį, patvirtinantį sėkmingą baigimą.     

Tuomet operatorius turės atlikti praktinį užsiėmimą su tuo pačiu gaminiu, o pripažintas vertintojas (žr. toliau pateiktas vertintojo parinktis) stebės, ar operatorius supranta, kaip tinkamai naudoti mašiną.

JLG pateikia šią medžiagą, kad padėtų vertintojui atlikti vertinimą. Tik darbdavys gali nustatyti, ar operatorius laikomas kompetentingu.

B kelias - operatorius jau turi galiojantį sertifikatą, leidžiantį naudoti MEWP.

Operatoriams, turintiems galiojantį MEWP naudojimo pažymėjimą, prieš pradedant naudoti naują gaminį, reikia tik susipažinti su juo. Tai galima padaryti supažindinant internetu, per praktinio supažindinimo sesijas arba kitais metodais, kuriuos darbdavys laiko pakankamais.

Vertintojui:

"Power Towers" taip pat siūlo stumdomų mašinų vertinimo kursą. Šio visos dienos kurso metu dalyviai įgis žinių, reikalingų nustatyti, ar operatorius tinkamai demonstruoja įgūdžius, reikalingus naudoti stumdomąsias mašinas. Sėkmingai baigęs šį kursą dalyvis bus pripažintas gavęs informaciją, reikalingą vertintojo funkcijoms atlikti. Vertintoju gali būti darbdavio darbuotojas arba išorinis asmuo.

Jei reikia daugiau informacijos, nedvejodami kreipkitės į mus.