Veien til kompetanse

jlg treningsgraf

For at en operatør skal kunne bruke en MEWP, krever regelverket at han eller hun må være godkjent som kompetent av arbeidsgiveren sin.

Power Towers tilbyr en løsning kalt "Path to Competency" for spesifikke push around-maskiner. Denne løsningen gir arbeidsgiveren og operatøren de ressursene som trengs for å lære seg å bruke en push around-maskin på riktig måte. Maskinene som inngår i "Path to Competency", er Pecolift/Ecolift, Ecolift Wind Rated, Nano 25/35, Power Towers og Power Towers Duo. "Veien til kompetanse" er utviklet for å gi en grundig, kostnadseffektiv og tidseffektiv løsning for å oppnå kompetanse.

For operatøren:

Sti A - Operatøren har ikke gyldig sertifisering for bruk av MEWP

Operatøren får tilgang til en 15-minutters online-opplæring for et bestemt Power Towers-produkt (blant de ovennevnte). Når operatøren har fullført den nettbaserte opplæringen ved å svare på 30 spørsmål, vil han eller hun motta et merke som viser at opplæringen er fullført.     

Operatøren må deretter gjennomføre en praktisk økt med det samme produktet, mens en anerkjent evaluator (se alternativer for evaluator nedenfor) observerer at operatøren forstår riktig bruk av maskinen.

JLG stiller dette materialet til rådighet for å hjelpe en evaluator med å gjennomføre sin vurdering. Det er kun arbeidsgiveren som kan avgjøre om en operatør anses som kompetent.

Sti B - Operatøren har allerede en gyldig sertifisering for bruk av MEWP.

For operatører med gyldig sertifisering for bruk av MEWP-er er det kun krav om at de skal få opplæring før de tar i bruk et nytt produkt. Dette kan gjøres via nettbasert opplæring, en praktisk opplæring eller andre metoder som arbeidsgiveren anser som tilstrekkelige.

For evaluatoren:

Power Towers tilbyr også et "Train the Evaluator"-kurs for push around-maskiner. Dette heldagskurset gir deltakerne den kunnskapen som kreves for å avgjøre om en operatør har de ferdighetene som kreves for å bruke en push around-maskin. Etter å ha fullført kurset vil deltakeren få anerkjennelse for å ha fått den informasjonen som kreves for å fungere som evaluator. Evaluatoren kan være en ansatt hos arbeidsgiveren eller en ekstern person.

Hvis du trenger mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.