Fordeler - sikkerhet

Power Towers, Ecolift- og Pecolift-innredninger
Ecolift WR-innredning

Sikrere arbeid

En ny måte å arbeide trygt i høyden på

Sikkert arbeid i høyden blir stadig viktigere for bedrifter som er opptatt av de ansattes velvære. Ifølge Utøvende myndighet for helse og sikkerhet (HSE, nov. 2021) er fall fra stiger og gjennom skjøre overflater en av de vanligste årsakene til dødsfall og alvorlige skader ved arbeid i høyden. I mat- og drikkevarebransjen er for eksempel "Fall fra høyden er den tredje største årsaken til dødsulykker, og utgjør 20% av dødsulykkene." og fall fra stiger representerer 40% av dem (HMS, nov. 2021).

Derfor forandrer Power Towers hvordan man arbeider i høyder opp til 5,5 meter ved å tilby et moderne alternativ til stiger, stillaser og podietrinn.

Alle Power Towers' sikkerhetsplattformer er fullstendig beskyttet ved hjelp av rekkverk, slik at operatøren er helt innkapslet under arbeidet. Så snart operatøren hever sikkerhetsplattformen, låses hjulene automatisk og holder maskinen i en horisontal posisjon. Operatøren har begge føttene på samme nivå og begge hendene fri til å arbeide trygt i høyden.

Sikkerhetsplattformene gjør det mulig for operatøren å arbeide i en 360-graders radius uten å måtte strekke seg eller balansere, slik at man unngår nestenulykker og fall. Dette gir en tryggere arbeidsplass og mer motiverte maskinførere, noe som bidrar til at bedriften kontinuerlig kan forbedre sine mål om mer bærekraftige arbeidsforhold.

En sikker og bærekraftig arbeidsplass beskytter ikke bare arbeidstakerne mot skader og sykdom, men reduserer også kostnadene forbundet med fravær og turnover. Ytterligere fordeler ved å arbeide trygt i høyden er forbedret produktivitet, kvalitet og arbeidsmoral. Vi i Power Towers kan vise deg hvordan sikkerhet er bra for virksomheten.

Power Towers-produktserien er enklere, raskere, mer effektiv og et tryggere alternativ til stillas, manuelle stiger, trinn eller podier.

Les mer om vårt utvalg av produkter her