Fördelar - säkerhet

Utrustning för Power Towers, Ecolift och Pecolift
Utrustning av Ecolift WR

Arbeta säkrare

Ett nytt sätt att arbeta säkert på hög höjd

Säkert arbete på hög höjd är en allt viktigare fråga för företag som värnar om sina anställdas välbefinnande. Enligt branschorganisationen Hälso- och säkerhetsmyndigheten (HSE, nov. 2021) är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall och allvarliga skador vid arbete på hög höjd fall från stegar och genom ömtåliga ytor. Inom livsmedels- och dryckesindustrin är till exempel "fall från höjd är den tredje största orsaken till dödsolyckor och utgör 20% av dödsolyckorna" och, fall från stegar representerar 40% av dem (HSE, nov. 2021).

Därför förändrar Power Towers hur världen arbetar på höjder upp till 5,5 meter genom att erbjuda ett modernt alternativ till stegar, byggnadsställningar eller podiumsteg.

Alla Power Towers säkerhetsplattformar är helt skyddade med ledstångsskydd för att hålla operatören helt omsluten under arbetet. Så snart operatören lyfter upp säkerhetsplattformen låses hjulen automatiskt och maskinen hålls i ett horisontellt fast läge. Föraren har båda fötterna på samma nivå och båda händerna fria för säkert arbete på hög höjd.

Säkerhetsplattformarna gör att operatören kan arbeta i en 360-gradersradie utan att behöva sträcka på sig eller balansera, vilket förhindrar tillbud och fallolyckor. Detta bidrar till en säkrare arbetsplats och mer motiverade förare som hjälper ditt företag att kontinuerligt förbättra sitt mål om mer hållbara arbetsförhållanden.

En säker och hållbar arbetsplats skyddar inte bara arbetstagarna från skador och sjukdomar, utan minskar också kostnaderna i samband med frånvaro och personalomsättning. Ytterligare fördelar med säkert arbete på hög höjd är förbättrad produktivitet, kvalitet och arbetsmoral. Vi på Power Towers kan visa dig hur säkerhet är bra för affärerna.

Power Towers-produkterna är enklare, snabbare, effektivare och ett säkrare alternativ till byggnadsställningar, manuella stegar, trappsteg eller podier.

Läs mer om vårt produktsortiment här