Krafttorn för utrustning

Idealisk för installationer, underhåll och reparationsarbeten

Pecolift och Ecolift mobila arbetsplattformar, två man arbetar på upphöjda MEWPs

INREDNING AV BYGGNADER

I slutet av byggprojekt i flervånings kontorsbyggnader, datacenter, sjukhus etc. kan vår portfölj användas i en mängd olika applikationer, till exempel installation av takgaller, HVAC, sprinklersystem, elektriska kablar och belysning. I själva verket alla applikationer som kräver arbete upp till 5,5 m.

För att utföra arbetet så effektivt som möjligt och samtidigt minimera riskerna krävs moderna lösningar och förändring av gamla vanor. På Power Towers är vårt uppdrag att göra detta.

Vi ser till att operatörerna kan arbeta säkrare, effektivare och bekvämare. Därför har vi alltid utformat våra lösningar med operatören i åtanke. Alla våra produkter har en helt skyddad säkerhetsplattform som lyfter operatören till önskad höjd. Så snart operatören höjer sig stannar maskinen automatiskt. Operatören kan sedan enkelt justera höjden upp och ner för att arbeta bekvämt och effektivt under längre tidsperioder. Dessa egenskaper gör våra produkter idealiska för installationer, underhålls- och reparationsarbeten på låga höjder (upp till 5,1 meter).

Vi är fast beslutna att tillhandahålla smartare alternativ till traditionella arbetsmetoder som byggnadsställningar, stegar och podier. Våra produkter skapar en säkrare och mer hållbar arbetsmiljö, förbättrar produktiviteten och minskar stressen och tröttheten hos användarna.

Våra grundläggande kriterier är utformning och utveckling av produkter som hjälper operatörer att installera, underhålla och reparera byggnader, industrianläggningar, processutrustning och system på ett säkert sätt, samtidigt som risken för muskuloskeletala skador, stress och trötthet minskar.

Power Towers-portföljen erbjuder lösningar som är:

  • Skjut runt, manuell lyftning. Dessa produkter är unika och kombinerar en patenterad mekanism med en gastryckscylinder och gravitation så att batterier och hydraulsystem inte behövs. Därför finns det inget behov av laddning och de är alltid redo att användas! Vårt sortiment av eldrivna, icke-drivna och skjutbara arbetsplattformar är helt enkelt ett bättre sätt att arbeta på låga höjder och kommer att förändra hur operatörerna utför underhåll, reparationer och installationsuppgifter.
  • Skjut runt, elektrisk upphöjning. Dessa produkter ökar operatörens kontroll och minskar skadorna genom att minimera komplexiteten. Operatören får mer utrymme att arbeta i trånga utrymmen. De är idealiska för arbete i livliga miljöer som detaljhandel, för punktarbete, nybyggnation eller underhåll.
  • Självgående. Dessa är traditionella mobila arbetsplattformar men är mer kompakta och har en lägre golvbelastning. Dessa produkter är perfekta för att nå över hinder.

Här är några exempel på platser där du kan använda våra produkter.