Våra lösningar för mobila arbetsplattformar

Helt enkelt ett bättre sätt att arbeta på Low Level Heights

max. arbetshöjd upp till 4,5 m

Alla våra mobila arbetsplattformar utvecklas med hänsyn till applikationen och användaren. Vi engagerar operatörer, ingenjörer, ergonomer, säkerhets- och projektledare i det inledande konceptutvecklingsstadiet för att säkerställa att när våra ingenjörer börjar konstruera har de användaren och tillämpningen i allra främsta rummet i utvecklingsprocessen.
På Power Towers förstår vi de utmaningar som användarna ställs inför med traditionella arbetsmetoder som byggnadsställningar, stegar, podier och trappsteg. Därför är vi fast beslutna att tillhandahålla arbetsplattformar för Low Level Access (upp till 5,5 meters höjd) som är säkrare och enkla att använda.

Att utforma ergonomiska produkter är en nyckelfaktor för Power Towers: att klättra upp och ner för trappor, balansera, sträcka ut sig och sträcka sig för mycket är reducerat till ett absolut minimum. Användarna kan nå den säkra och ergonomiska plattformen från marken och justera den till önskad höjd och undvika obekväma och instabila positioner. Användarna kan arbeta under längre tidsperioder på ett bekvämare sätt samtidigt som produktiviteten ökar.

För att lära dig mer om hur våra produkter kan förbättra säkerheten, ergonomin och effektiviteten, se sidan om fördelar. Testning är en viktig del av vår designprocess. Vi cykeltestar våra produkter så att de är hållbara och problemfria, vilket ger dig en produkt med lågt underhåll och lång livslängd. Vi använder också den senaste rörelsesensortekniken för att fastställa vilka krafter som appliceras på operatörens kropp för att säkerställa att våra mobila arbetsplattformar har en ergonomisk design och är bekväma att använda.
På Power Towers erbjuder vi också en rad produkter som kan användas i farliga arbetsområden och/eller renrumsmiljöer. Den kompletta portföljen uppfyller kraven i det europeiska maskindirektivet EN280 och ANSI-direktivet A92.20.