Reservedeler

Hvis du allerede har en Online Express-konto, kan du klikke på følgende lenke for å få tilgang til den:

Hvis du ikke har en Online Express-konto, kan du likevel kontakte oss. Ta kontakt med våre salgs- og/eller servicekontorer avhengig av hvor du befinner deg:

JLG SVERIGE NORDICS & BALTIC REGION
Telefon: +46 (0) 85 06 595 16
Salg via e-post: nordicparts@jlg.com
E-posttjeneste: nordicsupport@jlg.com

JLG GROUND SUPPORT EUROPE BENELUX & CENTRAL-EAST EUROPE DIVISION
Tlf: +32 (0)89 84 82 98
Salg via e-post: jlgspareparts@jlg.com
E-posttjeneste: benelux-service@jlg.com

JLG IBÉRICA IBERIAN REGION
Telefon: +34 93 772 47 00 +34 93 772 47 00
Salg via e-post: parts_iberica@jlg.com
E-posttjeneste: sat_iberica@jlg.com

JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L ITALIA & RUMENIA
Tlf: +39 (0) 2 93299147
Salg via e-post: ricambi@jlg.com
E-posttjeneste: assistenza@jlg.com

JLG FRANCE
Tlf: +33 (0) 5 53 84 85 86
Salg via e-post: pieces@jlg.com
E-posttjeneste: servicefrance@jlg.com

JLG INDUSTRIES (UK) LTD. STORBRITANNIA & IRLAND
Tlf: +44 (0) 161 654 1032
Salg via e-post: ukparts@jlg.com
E-posttjeneste: ukservice@jlg.com

JLG MEA REGION MIDTØSTEN OG AFRIKA
Telefon: +32(0)89 84 82 40 +32(0)89 84 82 40
Salg via e-post: jlgspareparts@jlg.com
E-posttjeneste: measervice@jlg.com

JLG SAARC-REGIONEN
Telefon: +32(0)89 84 82 40 +32(0)89 84 82 40
Salg via e-post: partssaarc@jlg.com
E-posttjeneste: measervice@jlg.com

JLG DEUTSCHLAND GMBH TYSKLAND, SVEITS OG ØSTERRIKE
Telefon: +49 (0) 421 69 35 00
Salg via e-post: german-parts@jlg.com
E-posttjeneste: german-service@jlg.com