Förståelse för MEWP-licenser: Hur länge gäller de?

Mobila arbetsplattformar (MEWP) spelar en avgörande roll i olika branscher eftersom de gör det möjligt för arbetare att på ett säkert sätt ta sig upp på upphöjda områden för uppgifter som underhåll, konstruktion och inspektion. Att använda en mobil arbetsplattform kräver dock lämplig utbildning och certifiering för att garantera säkerheten för både arbetare och den omgivande miljön. I den här artikeln kommer vi att undersöka hur länge licenserna för mobila arbetsplattformar är giltiga och hur viktigt det är att hålla sig uppdaterad om licenskraven.

Utbildning för MEWP-körkort

Giltighetstiden för licenser för MEWP

MEWP-licenser, även kända som certifieringar eller operatörskort, utfärdas vanligtvis efter ett framgångsrikt avslutat utbildningsprogram som är utformat för att förse individer med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att använda dessa specialmaskiner. Europeiska standarder definierar inte ett specifikt krav på utbildning för MEWP; de anger helt enkelt att operatörer måste utbildas så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt.  

Det är dock viktigt att notera att giltighetstiden för licenser för mobila arbetsplattformar kan variera beroende på flera faktorer, bland annat regionala bestämmelser och vilken typ av mobil arbetsplattform som används.

Även om det inte finns någon universell tidsram för giltigheten av MEWP-licenser, kräver många jurisdiktioner att licensinnehavare regelbundet förnyar sin certifiering. Giltighetstiden för en MEWP-licens kan variera mellan 1 och 5 år i många länder, beroende på operatör och ansökan. Det är viktigt att konsultera de specifika bestämmelserna i din jurisdiktion för att fastställa den exakta giltighetstiden för din MEWP-licens.

Förnya en MEWP-licens

Att förnya en MEWP-licens är ett viktigt steg för att upprätthålla efterlevnaden av säkerhetsstandarder och föreskrifter. Det säkerställer att operatörerna är uppdaterade med den senaste branschpraxisen, säkerhetsprotokollen och utrustningsutvecklingen. Till skillnad från europeiska standarder definierar ANSI-standarder (American National Standards Institute) formellt omskolning. Standarden A92.24 definierar utbildningskraven för användning, drift, inspektion, testning och underhåll av mobila arbetsplattformar (MEWP)

Några exempel på situationer där omskolning skulle vara nödvändig inkluderar, men är inte begränsade till

  • Utgångsdatum för operatörens giltiga utbildningsperiod.
  • Försämring av operatörens prestationsförmåga.
  • Förarens förlängda tidsperiod utan användning av en MEWP.
  • Operatörens introduktion till ny eller väsentligt annorlunda MEWP-teknik.
  • Operatörens inblandning i en olycka eller tillbud med den mobila arbetsplattformen.

De flesta av dessa situationer kan initieras av arbetsledarna (en enhet som utsetts av användaren att övervaka operatörens prestanda och övervaka dess arbete), användarna (en enhet som har vård, förvaring och kontroll över den mobila arbetsplattformen) eller operatörerna själva.

Processen för att förnya en MEWP-licens omfattar vanligtvis följande steg:

1. Uppdatering av utbildningen. De flesta jurisdiktioner kräver att operatörer genomgår repetitionsutbildning eller en uppdateringskurs innan de förnyar sin MEWP-licens. Denna utbildning hjälper till att förstärka kunskaperna och tar upp eventuella ändringar eller uppdateringar i säkerhetsriktlinjer och föreskrifter.

2. Praktisk utvärdering. I vissa fall kan operatörerna behöva visa sina praktiska färdigheter och sin kompetens genom att genomgå en praktisk utvärdering. Denna utvärdering säkerställer att operatörerna kan använda MEWPs på ett säkert och effektivt sätt, med hänsyn till faktorer som inspektion av utrustning, manövrering och nödprocedurer.

3. Skriftlig bedömning. Förnyelseprocesser inkluderar ofta en skriftlig bedömning för att utvärdera operatörens teoretiska kunskaper. Denna bedömning kan omfatta ämnen som användning av MEWP, säkerhetsrutiner, riskidentifiering och nödåtgärder.

4. Dokumentation och avgifter. Operatörerna måste tillhandahålla nödvändig dokumentation, inklusive bevis på att de genomgått repetitionsutbildning och bedömningar, tillsammans med eventuella avgifter som krävs för licensförnyelseprocessen. Det är viktigt att skicka in dokumentationen och avgifterna inom den angivna tidsramen för att undvika att certifieringen upphör att gälla.

Här kan du läsa mer om Power Towers mobila lyftplattformar: Tillträdesplattformar - Köp arbetsplattformar | Power Towers

Power Towers maskinuppställning

Om du har frågor kan du alltid kontakta oss på Kontaktsida - Power Towers eller skriv ett e-postmeddelande till sales@powertowers.com.

För mer information och uppdateringar, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller LinkedIn sida.