Forståelse af MEWP-licenser: Hvor længe varer de?

Mobile arbejdsplatforme (MEWP'er) spiller en afgørende rolle i forskellige brancher, da de giver arbejderne sikker adgang til højtliggende områder til opgaver som vedligeholdelse, konstruktion og inspektion. Men at betjene en MEWP kræver ordentlig træning og certificering for at sikre sikkerheden for både arbejdere og det omgivende miljø. I denne artikel vil vi undersøge varigheden og gyldigheden af MEWP-licenser og kaste lys over, hvor vigtigt det er at holde sig opdateret med licenskravene.

Uddannelse i MEWP-kørekort

Varigheden af MEWP-licenser

MEWP-licenser, også kendt som certificeringer eller operatørkort, udstedes typisk efter vellykket gennemførelse af et træningsprogram, der er designet til at udstyre enkeltpersoner med den nødvendige viden og færdigheder til at betjene disse specialiserede maskiner. Europæiske standarder definerer ikke en specifik forpligtelse til MEWP-træning; de siger blot, at operatører skal trænes, så de kan udføre deres aktiviteter korrekt.  

Det er dog vigtigt at bemærke, at varigheden af MEWP-licenser kan variere baseret på flere faktorer, herunder regionale regler og den type MEWP, der betjenes.

Selvom der ikke er en universel tidsramme for gyldigheden af MEWP-licenser, kræver mange jurisdiktioner, at licensindehavere fornyer deres certificering med jævne mellemrum. Varigheden af en MEWP-licens kan variere fra 1 til 5 år i mange lande, afhængigt af operatøren og ansøgningen. Det er vigtigt at konsultere de specifikke regler i din jurisdiktion for at bestemme den præcise gyldighedsperiode for din MEWP-licens.

Fornyelse af en MEWP licens

Fornyelse af en MEWP-licens er et vigtigt skridt i retning af at opretholde overholdelse af sikkerhedsstandarder og regler. Det sikrer, at operatørerne er opdaterede med den nyeste branchepraksis, sikkerhedsprotokoller og udstyrsfremskridt. I modsætning til europæiske standarder definerer ANSI (American National Standards Institute) formelt omskoling. Standarden A92.24 definerer uddannelseskravene til brug, betjening, inspektion, testning og vedligeholdelse af mobile arbejdsplatforme (MEWP'er).

Nogle eksempler på situationer, hvor omskoling ville være nødvendig, omfatter, men er ikke begrænset til:

  • Udløb af operatørens gyldige træningsperiode.
  • Forringelse af operatørens præstationsevne.
  • Operatørens forlængede periode uden betjening af en MEWP.
  • Operatørens introduktion til ny eller væsentligt anderledes MEWP-teknologi.
  • Operatørens involvering i en ulykke eller nærved-ulykke med MEWP'en.

De fleste af disse situationer kan udløses af de tilsynsførende (en enhed, som brugeren har udpeget til at overvåge operatørens præstation og føre tilsyn med arbejdet), brugerne (en enhed, som har ansvaret for og kontrollen med den mobile arbejdsmaskine) eller operatørerne selv.

Processen for fornyelse af en MEWP-licens involverer typisk følgende trin:

1. Opdatering af træning. De fleste jurisdiktioner kræver, at operatører gennemgår genopfriskningstræning eller et træningsopdateringskursus, før de fornyer deres MEWP-licens. Denne træning hjælper med at styrke viden og adresserer eventuelle ændringer eller opdateringer i sikkerhedsretningslinjer og regler.

2. Praktisk evaluering. I nogle tilfælde skal operatørerne demonstrere deres praktiske færdigheder og kompetencer ved at gennemgå en praktisk evaluering. Denne evaluering sikrer, at operatørerne kan betjene MEWP'er sikkert og effektivt under hensyntagen til faktorer som inspektion af udstyr, manøvrering og nødprocedurer.

3. Skriftlig vurdering. Fornyelsesprocesser omfatter ofte en skriftlig vurdering af operatørens teoretiske viden. Denne vurdering kan omfatte emner som betjening af MEWP'er, sikkerhedsprocedurer, faregenkendelse og nødberedskab.

4. Dokumentation og gebyrer. Operatører skal fremlægge den nødvendige dokumentation, herunder bevis for gennemførelse af genopfriskningstræning og vurderinger, sammen med de nødvendige gebyrer for licensfornyelsesprocessen. Det er vigtigt at indsende dokumentationen og gebyrerne inden for den angivne tidsramme for at undgå, at certificeringen bortfalder.

Find ud af mere om Power Towers mobile løfteplatforme her: Adgangsplatforme - Køb arbejdsplatforme | Power Towers

Power Towers maskinudvalg

Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte os på Kontaktside - Power Towers eller skriv en e-mail til sales@powertowers.com.

For mere information og opdateringer, tilmeld dig vores nyhedsbrev eller LinkedIn side.