Forståelse av MEWP-lisenser: Hvor lenge varer de?

Mobile, hevbare arbeidsplattformer (MEWP-er) spiller en avgjørende rolle i ulike bransjer, og gjør det mulig for arbeidere å få sikker tilgang til høytliggende områder for oppgaver som vedlikehold, konstruksjon og inspeksjon. Bruk av en MEWP krever imidlertid riktig opplæring og sertifisering for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne og omgivelsene. I denne artikkelen vil vi se nærmere på varigheten og gyldigheten av MEWP-lisenser og belyse hvor viktig det er å holde seg oppdatert på lisenskravene.

Opplæring i MEWP-lisenser

Varigheten av MEWP-lisenser

MEWP-lisenser, også kjent som sertifiseringer eller operatørkort, utstedes vanligvis etter at man har fullført et opplæringsprogram som er utformet for å gi personer den nødvendige kunnskapen og ferdighetene til å betjene disse spesialmaskinene. De europeiske standardene definerer ikke en spesifikk forpliktelse til opplæring i bruk av MEWP; de sier bare at operatørene må få opplæring slik at de kan utføre oppgavene sine på riktig måte.  

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at varigheten av MEWP-lisenser kan variere avhengig av flere faktorer, blant annet regionale forskrifter og hvilken type MEWP som brukes.

Selv om det ikke finnes noen universell tidsramme for gyldigheten av MEWP-lisenser, krever mange jurisdiksjoner at lisensinnehaverne fornyer sertifiseringen med jevne mellomrom. Varigheten på en MEWP-lisens kan variere fra 1 til 5 år i mange land, avhengig av operatør og søknad. Det er viktig å konsultere de spesifikke forskriftene i din jurisdiksjon for å fastslå den nøyaktige gyldighetsperioden for MEWP-lisensen.

Fornyelse av MEWP-lisens

Fornyelse av en MEWP-lisens er et viktig skritt for å opprettholde samsvar med sikkerhetsstandarder og forskrifter. Det sikrer at operatørene er oppdatert på de nyeste bransjerutinene, sikkerhetsprotokollene og utstyrsutviklingen. I motsetning til europeiske standarder definerer ANSI-standardene (American National Standards Institute) formelt hva omskolering innebærer. Standarden A92.24 definerer opplæringskravene for bruk, drift, inspeksjon, testing og vedlikehold av mobile arbeidsplattformer (MEWP).

Noen eksempler på situasjoner der det kan være nødvendig med omskolering, er blant annet

  • Utløp av operatørens gyldige opplæringsperiode.
  • Forverring av operatørens ytelse.
  • Operatørens lengre periode uten betjening av en mobil arbeidslift.
  • Operatørens innføring av ny eller vesentlig endret MEWP-teknologi.
  • Operatørens involvering i en ulykke eller nestenulykke med den mobil arbeidslift.

De fleste av disse situasjonene kan initieres av arbeidslederne (en enhet som brukeren har utpekt til å overvåke operatørens arbeid og føre tilsyn med arbeidet), brukerne (en enhet som har ansvar for, forvaring og kontroll over den motoriserte arbeidsredskapen) eller operatørene selv.

Prosessen for å fornye en MEWP-lisens omfatter vanligvis følgende trinn:

1. Oppdatering av opplæringen. De fleste jurisdiksjoner krever at operatører gjennomgår oppfriskningskurs eller et oppdateringskurs før de fornyer MEWP-lisensen. Denne opplæringen bidrar til å styrke kunnskapen og tar for seg eventuelle endringer eller oppdateringer i sikkerhetsretningslinjer og forskrifter.

2. Praktisk evaluering. I noen tilfeller må operatørene demonstrere sine praktiske ferdigheter og kompetanse ved å gjennomgå en praktisk evaluering. Denne evalueringen sikrer at operatørene kan bruke MEWP-er på en sikker og effektiv måte, med tanke på faktorer som inspeksjon av utstyret, manøvrering og nødprosedyrer.

3. Skriftlig vurdering. Fornyelsesprosesser omfatter ofte en skriftlig vurdering av operatørens teoretiske kunnskaper. Denne vurderingen kan omfatte emner som bruk av MEWP, sikkerhetsprosedyrer, gjenkjenning av farer og beredskap.

4. Dokumentasjon og gebyrer. Operatørene må sende inn nødvendig dokumentasjon, inkludert bevis på at de har gjennomført oppfriskningskurs og vurderinger, sammen med eventuelle gebyrer som kreves for å fornye lisensen. Det er viktig å sende inn dokumentasjonen og gebyrene innen den angitte tidsrammen for å unngå at sertifiseringen bortfaller.

Les mer om Power Towers mobile løfteplattformer her: Arbeidsplattformer - Kjøp arbeidsplattformer | Power Towers

Power Towers maskinutvalg

Hvis du har spørsmål, kan du alltid kontakte oss på Kontaktside - Power Towers eller send en e-post til sales@powertowers.com.

Hvis du vil ha mer informasjon og oppdateringer, kan du abonnere på vårt nyhetsbrev eller LinkedIn side.