Hvor ofte bør MEWP-en kontrolleres?

Mobile arbeidsplattformer (MEWP-er) spiller en avgjørende rolle i ulike bransjer, og er en sikker og effektiv måte å arbeide i høyden på. Regelmessig vedlikehold og kontroll av MEWP-er er imidlertid avgjørende for at de skal kunne brukes på en sikker måte. Som ansvarlig operatør lurer du kanskje på hvor ofte disse kontrollene bør gjennomføres. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke faktorer som påvirker vedlikeholdsplanene, produsentens anbefalinger og hvilken rolle lokale forskrifter spiller når det gjelder å holde MEWP-er i topp stand. 

Produsentens anbefalinger 

MEWP-sjekk

I likhet med alt annet mekanisk utstyr følger det med spesifikke vedlikeholdsplaner fra produsenten. Disse anbefalingene finner du vanligvis i servicehåndbøkene som følger med utstyret. Disse vedlikeholdsplanene er utformet for å optimalisere maskinens levetid og ytelse. De består vanligvis av en rekke oppgaver som skal utføres daglig, ukentlig, månedlig, kvartalsvis og årlig, og noen ganger er de basert på antall timer maskinen eller spesifikke komponenter har vært i drift. 

Det er viktig å følge produsentens vedlikeholdsplan, da det kan bidra til å forhindre for tidlig slitasje og potensielle skader. Unnlatelse av å følge disse retningslinjene kan ikke bare føre til økt nedetid og kostbare reparasjoner, men også utgjøre en sikkerhetsrisiko for operatører og tilskuere. 

Lokale forskrifter og forskjellene mellom dem 

Selv om produsentens anbefalinger er et verdifullt utgangspunkt, er det viktig å huske på at lokale forskrifter spiller en viktig rolle når det gjelder hyppigheten og omfanget av MEWP-kontroller. Disse forskriftene er dessverre ikke standardisert over hele verden og kan variere betydelig fra land til land. 

I Storbritannia krever for eksempel Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (LOLER) en vedlikeholdsinspeksjon hver sjette måned. I Nederland kreves det derimot årlige inspeksjoner utført av et sertifisert organ for å sikre samsvar. På den annen side kan det hende at enkelte land ikke har spesifikke forskrifter, og at de kun forholder seg til produsentens anbefalinger. 

Å finne balansen 

For å vedlikeholde MEWP-er på riktig måte er det viktig å finne en balanse mellom produsentens anbefalinger og lokale forskrifter. Hvis man ignorerer et av disse aspektene, kan det føre til potensielle juridiske problemer eller svekke utstyrets sikkerhet og pålitelighet. 

1. Begynn med produsentens anbefalinger. Begynn alltid med å følge produsentens vedlikeholdsplan. Disse retningslinjene er utviklet av ekspertene som har designet og bygget maskinene, og sikrer at de holder seg i optimal stand. 

2. Følg lokale forskrifter. Undersøk de spesifikke forskriftene i ditt land eller din region når det gjelder vedlikehold av MEWP. Dette kan innebære periodiske inspeksjoner av autoriserte organer, sertifiseringskrav eller andre samsvarstiltak. 

3. Tilpass vedlikeholdsplanene. Hvis det er forskjeller mellom lokale forskrifter og produsentens anbefalinger, bør du følge den hyppigste og strengeste planen. På den måten prioriterer du sikkerhet og samsvar, og reduserer risikoen for ulykker og potensielt juridisk ansvar. 

4. Søk råd fra en ekspert. Hvis du støter på motstridende informasjon eller er usikker på hva som er de riktige vedlikeholdsintervallene, bør du rådføre deg med lokale MEWP-forhandlere eller sertifiserte serviceleverandører. Deres ekspertise kan hjelpe deg med å navigere i nyansene i regionale forskrifter og gi deg verdifull innsikt. Power Towers' forhandlere kan tilby en personlig vedlikeholdsplan for kundene, slik at du kan være trygg på at vedlikeholdsplanen er i samsvar med lokale forskrifter og produsentens anbefalinger. 

Konklusjon 

Vedlikehold av MEWP-er er et viktig ansvar som aldri bør overses. Ved å ta hensyn til både produsentens anbefalinger og lokale forskrifter kan du lage en omfattende vedlikeholdsplan som prioriterer sikkerhet, samsvar og utstyrets levetid. Husk at hvis du er i tvil, bør du ta kontakt med autoriserte forhandlere eller serviceleverandører. Med en proaktiv tilnærming til MEWP-kontroller kan du ivareta operatørenes sikkerhet, øke produktiviteten og forlenge levetiden til det verdifulle utstyret. 

Les mer om Power Towers mobile løfteplattformer her: Arbeidsplattformer - Kjøp arbeidsplattformer | Power Towers

Hvis du har spørsmål, kan du alltid kontakte oss på Kontaktside - Power Towers eller send en e-post til sales@powertowers.com.

Hvis du vil ha mer informasjon og oppdateringer, kan du abonnere på vårt nyhetsbrev eller LinkedIn side.