Hur ofta bör MEWP-kontroller göras?

Mobila arbetsplattformar (MEWP) spelar en avgörande roll i olika branscher eftersom de erbjuder ett säkert och effektivt sätt att arbeta på hög höjd. För att säkerställa en fortsatt säker drift är det dock viktigt med regelbundet underhåll och kontroller av MEWP. Som ansvarig operatör kanske du undrar hur ofta dessa kontroller bör utföras. I den här artikeln går vi igenom de faktorer som påverkar underhållsscheman, tillverkarens rekommendationer och den roll som lokala bestämmelser spelar för att hålla MEWP:er i toppskick. 

Tillverkarens rekommendationer 

MEWP-kontroller

MEWP:er, liksom all mekanisk utrustning, levereras med specifika underhållsplaner som beskrivs av tillverkaren. Dessa rekommendationer finns vanligtvis i de servicehandböcker som medföljer utrustningen. Dessa underhållsplaner är utformade för att optimera maskinernas livslängd och prestanda. De består i allmänhet av en rad uppgifter som ska utföras dagligen, veckovis, månadsvis, kvartalsvis och årsvis, och ibland baseras de på antalet timmar som maskinen eller specifika komponenter har varit i drift. 

Att följa tillverkarens underhållsplan är avgörande eftersom det kan bidra till att förhindra förtida slitage och potentiella skador. Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan inte bara leda till ökad stilleståndstid och kostsamma reparationer utan också utgöra en säkerhetsrisk för operatörer och kringstående. 

Lokala bestämmelser och deras skillnader 

Även om tillverkarens rekommendationer är en värdefull utgångspunkt är det viktigt att komma ihåg att lokala bestämmelser spelar en viktig roll för hur ofta och i vilken omfattning MEWP-kontroller ska utföras. Tyvärr är dessa bestämmelser inte standardiserade över hela världen och kan variera avsevärt från ett land till ett annat. 

I Storbritannien kräver till exempel Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (LOLER) en underhållsinspektion var sjätte månad. I Nederländerna krävs däremot årliga inspektioner som utförs av ett certifierat organ för att säkerställa efterlevnad. Å andra sidan kanske vissa länder inte har några specifika bestämmelser, utan förlitar sig enbart på tillverkarens rekommendationer. 

Att hitta en balans 

För korrekt underhåll av mobila arbetsplattformar är det viktigt att hitta en balans mellan tillverkarens rekommendationer och lokala bestämmelser. Om någon av aspekterna ignoreras kan det leda till potentiella rättsliga problem eller äventyra utrustningens säkerhet och tillförlitlighet. 

1. Börja med tillverkarens rekommendationer. Börja alltid med att följa tillverkarens underhållsplan. Dessa riktlinjer har tagits fram av de experter som konstruerat och byggt maskinerna och säkerställer att de förblir i optimalt skick. 

2. Följ lokala föreskrifter. Undersök de specifika bestämmelserna i ditt land eller din region gällande underhåll av MEWP. Detta kan innebära periodiska inspektioner av auktoriserade organ, certifieringskrav eller andra efterlevnadsåtgärder. 

3. Anpassa underhållsscheman. Om lokala bestämmelser och tillverkarens rekommendationer skiljer sig åt ska du anta det mer frekventa och strängare schemat. På så sätt prioriterar du säkerhet och efterlevnad, vilket minskar risken för olyckor och potentiella juridiska förpliktelser. 

4. Sök råd från en expert. Om du stöter på motstridig information eller är osäker på lämpliga underhållsintervall ska du kontakta lokala återförsäljare av MEWP eller certifierade tjänsteleverantörer. Deras expertis kan hjälpa dig att navigera bland nyanserna i regionala bestämmelser och ge värdefulla insikter. Power Towers återförsäljare kan erbjuda en personlig underhållsplan för kunderna, så att du kan vara säker på att ditt underhållsschema överensstämmer med lokala bestämmelser och tillverkarens rekommendationer. 

Slutsats 

Underhåll av MEWP:er är ett viktigt ansvar som aldrig får förbises. Genom att ta hänsyn till både tillverkarens rekommendationer och lokala bestämmelser kan du skapa en omfattande underhållsplan som prioriterar säkerhet, efterlevnad och utrustningens livslängd. Kom ihåg att i tveksamma fall vända dig till auktoriserade återförsäljare eller serviceleverantörer. Med en proaktiv inställning till MEWP-kontroller kan du garantera operatörernas säkerhet, öka produktiviteten och förlänga livslängden på din värdefulla utrustning. 

Här kan du läsa mer om Power Towers mobila lyftplattformar: Tillträdesplattformar - Köp arbetsplattformar | Power Towers

Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss på Kontaktsida - Power Towers eller skriv ett e-postmeddelande till sales@powertowers.com.

För mer information och uppdateringar, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller LinkedIn sida.