Fit-Out: Cat A and Cat B categories 

When it comes to fit-out projects, whether for commercial spaces or residential properties, it is good to understand the distinction between category A and B fit-out. These categories delineate the level of finish and scope of works within a space, guiding stakeholders through the planning and execution phases of a project. In this article, we …

Byggnadsställningar: Identifiering och begränsning av risker 

Många företag inom byggbranschen använder fortfarande byggnadsställningar för att komma åt upphöjda områden. Denna typ av utrustning är vanlig i branschen, men tyvärr läser vi allt oftare nyheter om allvarliga olyckor och skador som inträffar på arbetsplatserna. I den här artikeln kommer vi att diskutera riskerna med att använda byggnadsställningar och utforska förebyggande åtgärder ...

Så minskar du de dolda kostnaderna för stegar 

Inom byggbranschen uppfattas stegar ofta som enkla verktyg med minimal inverkan på budgeten. Denna uppfattning är dock inte helt i linje med de dolda kostnader som stegar medför för ett företag. Även om stegar är billiga kan de oavsiktligt leda till slöseri med rörelse, orsaka trötthet och minska produktiviteten. Konsekvenserna av minskad produktivitet är betydande, eftersom ...

ATEX-certifierade maskiner för krafttorn  

Power Towers-maskiner har blivit ett oumbärligt verktyg i olika branscher och ger effektiv åtkomst för uppgifter på låg höjd. I takt med att säkerhetsbestämmelserna fortsätter att utvecklas läggs allt större vikt vid att säkerställa att utrustning som används i potentiellt explosiva atmosfärer uppfyller stränga standarder. ATEX härstammar från den franska termen "Atmosphères explosibles". Det hänvisar till Europeiska unionens ...

Lagbestämmelser för arbete på hög höjd  

Att arbeta på hög höjd innebär vissa risker, vilket gör det viktigt att det finns strikta regler för att garantera arbetstagarnas säkerhet. Regeringar och arbetssäkerhetsorganisationer över hela världen har infört omfattande lagar för att minska de faror som är förknippade med höga arbetsmiljöer. Lagstiftningen om arbete på hög höjd kan variera i olika länder och jurisdiktioner! En av ...

Arbete på hög höjd i datacenter  

I datacentervärlden har behovet av effektiva lösningar för arbete på hög höjd aldrig varit viktigare. Traditionella metoder för att komma åt upphöjda utrymmen i dessa anläggningar är ofta förenade med utmaningar. Power Towers mobila upphöjda plattformar omformar landskapet genom att erbjuda innovativa lösningar som tillgodoser kraven i datacentermiljöer. ...

Hur man väljer rätt mobil arbetsplattform

I branscher som sträcker sig från byggnation till underhåll ökar behovet av effektiv och säker åtkomst till upphöjda arbetsytor. Att välja rätt mobila arbetsplattform är ett avgörande beslut som kan ha stor inverkan på produktiviteten, säkerheten och den övergripande framgången för verksamheten. Här är en guide som hjälper dig att göra ett välgrundat val som är anpassat till din verksamhet ...

Navigera i begränsade utrymmen

Arbete i slutna utrymmen innebär unika utmaningar och risker som kräver strikta regler för att minimera dessa risker för de anställdas välbefinnande. Vikten av att följa dessa bestämmelser kan inte överskattas, eftersom incidenter i trånga utrymmen kan leda till allvarliga konsekvenser. Definition av trånga utrymmen Reglerande organ definierar trånga utrymmen som områden med begränsad ...

Övergången från stegar och byggnadsställningar till MEWP:er på arbetsplatsen

I det ständigt föränderliga landskapet av säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen väljer företag i allt högre grad att överge traditionella metoder som stegar och byggnadsställningar till förmån för mobila arbetsplattformar (Mobile Elevated Work Platforms, MEWP). Detta strategiska skifte drivs av säkerhetsfrågor, produktivitetsvinster och efterlevnadskrav. Säkerhet En av de viktigaste frågorna för varje företag är personalens välbefinnande ...

Potentiella faror att undvika vid arbete på hög höjd

Att arbeta på hög höjd kan vara en viktig del av många yrken, från byggnation till underhåll. Det är dock inte helt riskfritt. Säkerheten bör alltid vara högsta prioritet när man arbetar i upphöjda miljöer. I den här artikeln går vi igenom några av de potentiella farorna vid arbete på hög höjd och potentiella lösningar för att undvika dem. Först och främst, ...