Tipy pro práci ve výškách v teplém počasí 

S rostoucí teplotou se zvyšují i nároky na práci ve výškách. Ať už jste stavební dělník, myč oken nebo telekomunikační technik, vysoké teploty mohou při práci ve výškách představovat určité riziko pro vaše zdraví a bezpečnost. Díky správné přípravě a bezpečnostním opatřením však můžete zůstat v bezpečí a produktivní i v parném vedru. ...

Vybavení: Kategorie A a B 

Pokud jde o projekty vybavení, ať už jde o komerční prostory nebo obytné nemovitosti, je dobré pochopit rozdíl mezi vybavením kategorie A a B. Tyto kategorie vymezují úroveň povrchové úpravy a rozsah prací v daném prostoru, čímž se zúčastněné strany řídí ve fázích plánování a realizace projektu. V tomto článku se věnujeme problematice vybavení interiérů a jejich ...

Lešení: Identifikace a zmírnění rizik 

Mnoho firem ve stavebnictví stále používá lešení pro přístup do vyvýšených prostor. Toto zařízení je v oboru běžné, ale bohužel stále častěji čteme zprávy o vážných nehodách a úrazech, ke kterým na stavbách dochází. V tomto článku se budeme zabývat riziky spojenými s používáním lešení a prozkoumáme preventivní opatření ...

Jak snížit skryté náklady na žebříky 

Ve světě stavebnictví jsou žebříky často vnímány jako jednoduché nástroje s minimálním dopadem na rozpočet. Toto vnímání však popírá skryté náklady, které žebříky pro firmu představují. Žebříky jsou sice levné, ale mohou neúmyslně vést k plýtvání pohybem, způsobovat únavu a snižovat produktivitu. Důsledky snížené produktivity jsou značné, protože ...

Stroje s certifikací ATEX pro energetické věže  

Stroje Power Towers se staly nepostradatelným nástrojem v různých průmyslových odvětvích, protože umožňují efektivní přístup k úkolům v malých výškách. S dalším vývojem bezpečnostních předpisů se klade stále větší důraz na to, aby zařízení používaná v prostředí s nebezpečím výbuchu splňovala přísné normy. ATEX je odvozen z francouzského termínu "Atmosphères explosibles". Odkazuje na předpisy Evropské unie, které se vztahují na ...

Právní předpisy pro práci ve výškách  

Práce ve výškách představuje určitá rizika, a proto je nezbytné, aby byly zavedeny přísné předpisy pro zajištění bezpečnosti pracovníků. Vlády a organizace zabývající se bezpečností práce na celém světě zavedly komplexní zákony, které mají zmírnit nebezpečí spojená s prací ve výškách. Právní předpisy pro práci ve výškách se mohou v různých zemích a jurisdikcích lišit! Jedním z nich je i ...

Práce ve výškách v datových centrech  

Ve světě datových center nebyla potřeba efektivních řešení pro práci ve výškách nikdy tak zásadní. Tradiční metody přístupu do vyvýšených prostor v těchto zařízeních často přinášejí problémy. Mobilní vyvýšené plošiny společnosti Power Towers přetvářejí prostředí tím, že nabízejí inovativní řešení, která vyhovují požadavkům prostředí datových center. ...

Jak vybrat správnou mobilní pracovní plošinu

V různých odvětvích, od stavebnictví až po údržbu, roste potřeba efektivního a bezpečného přístupu na vyvýšená pracoviště. Výběr správné mobilní vyvýšené pracovní plošiny (MEWP) je zásadním rozhodnutím, které může významně ovlivnit produktivitu, bezpečnost a celkový provozní úspěch. Přinášíme vám průvodce, který vám pomůže učinit informovaný výběr přizpůsobený vaší firmě ...

Pohyb ve stísněných prostorech

Práce v uzavřených prostorách představuje jedinečné výzvy a rizika, která vyžadují přísná regulační opatření k minimalizaci těchto rizik v zájmu dobrých životních podmínek zaměstnanců. Důležitost dodržování těchto předpisů nelze přeceňovat, protože nehody v uzavřených prostorách mohou mít vážné následky. Definice stísněných prostorů Regulační orgány definují stísněné prostory jako prostory s omezeným ...

Přechod od žebříků a lešení k MEWP na pracovišti

V neustále se vyvíjejícím prostředí bezpečnosti a efektivity práce se společnosti stále častěji rozhodují opustit tradiční metody, jako jsou žebříky a lešení, ve prospěch mobilních zdvihacích pracovních plošin ("MEWP"). Tento strategický posun je způsoben obavami o bezpečnost, zvýšením produktivity a požadavky na dodržování předpisů. Bezpečnost Jedním z hlavních zájmů každé společnosti je pohoda ...