Aanpassing: Cat A en Cat B categorieën 

When it comes to fit-out projects, whether for commercial spaces or residential properties, it is good to understand the distinction between category A and B fit-out. These categories delineate the level of finish and scope of works within a space, guiding stakeholders through the planning and execution phases of a project. In this article, we …

Steigers: De risico's identificeren en beperken 

Many companies in construction industry are still using scaffolding to access elevated areas. This piece of equipment is common in the industry, but unfortunately, more frequently we read the news about serious accidents and injuries happening on the worksites. In this article, we will discuss the risks associated with scaffolding usage and explore preventive measures …

Hoe de verborgen kosten van ladders verminderen 

In the world of construction, ladders are often perceived as simple tools with a minimal impact on the budget. However, this perception belies the hidden costs ladders pose to a company.  While ladders are inexpensive, they can inadvertently lead to wasteful motion, causing fatigue and reducing productivity. The consequences of reduced productivity are significant, as …

Stroomtorens met ATEX-certificaat  

Power Towers machines have become an indispensable tool in various industries, providing efficient access for tasks at low-level height. As safety regulations continue to evolve, there’s a growing emphasis on ensuring equipment used in potentially explosive atmospheres meets stringent standards.  ATEX is derived from the French term “Atmosphères explosibles.” It refers to the European Union …

Wettelijke voorschriften voor werken op hoogte  

Working at height presents certain risks, making it crucial for stringent regulations to be in place to ensure the safety of workers. Governments and occupational safety organizations worldwide have implemented comprehensive laws to mitigate the dangers associated with elevated work environments. Work at height law regulations may vary in different countries and jurisdictions!  One of …

Werken op hoogte in datacenters  

In the world of data centers the need for effective solutions in working at height has never been more crucial. Traditional methods of accessing elevated spaces within these facilities often come with challenges. Power Towers’ mobile elevated platforms are reshaping the landscape by offering innovative solutions that cater to the demands of data center environments.  …

Hoe de juiste hoogwerker te kiezen

In industrieën variërend van bouw tot onderhoud, groeit de behoefte aan efficiënte en veilige toegang tot verhoogde werkruimten. Het kiezen van de juiste MEWP (Mobile Elevated Work Platform) is een cruciale beslissing die een aanzienlijke invloed kan hebben op de productiviteit, de veiligheid en het algehele operationele succes. Hier is een gids om u te helpen een weloverwogen keuze te maken op maat van uw bedrijf ...

Navigeren door besloten ruimtes

Werken in besloten ruimtes brengt unieke uitdagingen en risico's met zich mee die strikte regelgeving vereisen om deze risico's te minimaliseren ten behoeve van het welzijn van de werknemers. Het belang van het naleven van deze voorschriften kan niet genoeg worden benadrukt, want incidenten in besloten ruimtes kunnen ernstige gevolgen hebben. Definitie van besloten ruimten Regelgevende instanties definiëren besloten ruimten als ruimten met ...

De verschuiving van ladders en steigers naar hoogwerkers op de werkplek

In het steeds veranderende landschap van veiligheid en efficiëntie op de werkplek kiezen bedrijven er steeds vaker voor om traditionele methoden zoals ladders en steigers te vervangen door mobiele hoogwerkers (MEWP's). Deze strategische verschuiving wordt gedreven door veiligheidsoverwegingen, productiviteitswinst en nalevingsvereisten. Veiligheid Een van de belangrijkste zorgen van elk bedrijf is het welzijn van ...

Mogelijke gevaren om te vermijden bij werken op hoogte

Werken op hoogte kan een cruciaal onderdeel zijn van veel beroepen, van bouw tot onderhoud. Het is echter niet zonder gevaren. Veiligheid moet altijd een topprioriteit zijn bij het werken op hoogte. In dit artikel bespreken we een aantal mogelijke gevaren bij het werken op hoogte en mogelijke oplossingen om ze te vermijden. Eerst en vooral ...