Wskazówki dotyczące pracy na wysokości w ciepłe dni 

Wraz ze wzrostem temperatury rosną wyzwania związane z pracą na wysokości. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem budowlanym, myjącym okna, czy technikiem telekomunikacyjnym, wysokie temperatury mogą stanowić pewne zagrożenie dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości. Jednak dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i środkom ostrożności można zachować bezpieczeństwo i produktywność nawet w upale. ...

Fit-Out: Kategorie Cat A i Cat B 

Jeśli chodzi o projekty fit-out, czy to dla przestrzeni komercyjnych, czy nieruchomości mieszkalnych, dobrze jest zrozumieć rozróżnienie między fit-outem kategorii A i B. Kategorie te określają poziom wykończenia i zakres prac w przestrzeni, prowadząc interesariuszy przez fazy planowania i realizacji projektu. W tym artykule ...

Rusztowania: Identyfikacja i ograniczanie ryzyka 

Many companies in construction industry are still using scaffolding to access elevated areas. This piece of equipment is common in the industry, but unfortunately, more frequently we read the news about serious accidents and injuries happening on the worksites. In this article, we will discuss the risks associated with scaffolding usage and explore preventive measures …

Jak zmniejszyć ukryte koszty drabin 

In the world of construction, ladders are often perceived as simple tools with a minimal impact on the budget. However, this perception belies the hidden costs ladders pose to a company.  While ladders are inexpensive, they can inadvertently lead to wasteful motion, causing fatigue and reducing productivity. The consequences of reduced productivity are significant, as …

Maszyny Power Towers z certyfikatem ATEX  

Power Towers machines have become an indispensable tool in various industries, providing efficient access for tasks at low-level height. As safety regulations continue to evolve, there’s a growing emphasis on ensuring equipment used in potentially explosive atmospheres meets stringent standards.  ATEX is derived from the French term “Atmosphères explosibles.” It refers to the European Union …

Przepisy prawne dotyczące pracy na wysokości  

Working at height presents certain risks, making it crucial for stringent regulations to be in place to ensure the safety of workers. Governments and occupational safety organizations worldwide have implemented comprehensive laws to mitigate the dangers associated with elevated work environments. Work at height law regulations may vary in different countries and jurisdictions!  One of …

Praca na wysokości w centrach danych  

In the world of data centers the need for effective solutions in working at height has never been more crucial. Traditional methods of accessing elevated spaces within these facilities often come with challenges. Power Towers’ mobile elevated platforms are reshaping the landscape by offering innovative solutions that cater to the demands of data center environments.  …

Jak wybrać odpowiednią mobilną podnoszoną platformę roboczą?

W branżach od budownictwa po konserwację rośnie zapotrzebowanie na wydajny i bezpieczny dostęp do podwyższonych przestrzeni roboczych. Wybór odpowiedniej mobilnej podnoszonej platformy roboczej (MEWP) to kluczowa decyzja, która może znacząco wpłynąć na produktywność, bezpieczeństwo i ogólny sukces operacyjny. Oto przewodnik, który pomoże Ci dokonać świadomego wyboru dostosowanego do Twojej firmy ...

Poruszanie się w przestrzeniach zamkniętych

Praca w przestrzeniach zamkniętych wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami i zagrożeniami, które wymagają ścisłych środków regulacyjnych w celu zminimalizowania tych zagrożeń dla dobra pracowników. Znaczenie przestrzegania tych przepisów jest nie do przecenienia, ponieważ incydenty w przestrzeniach zamkniętych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Definicja przestrzeni zamkniętych Organy regulacyjne definiują przestrzenie zamknięte jako obszary o ograniczonej ...

Przejście od drabin i rusztowań do podnośników koszowych w miejscu pracy

W stale zmieniającym się krajobrazie bezpieczeństwa i wydajności w miejscu pracy, firmy coraz częściej decydują się na porzucenie tradycyjnych metod, takich jak drabiny i rusztowania, na rzecz mobilnych podnoszonych platform roboczych ("MEWP"). Ta strategiczna zmiana jest spowodowana względami bezpieczeństwa, wzrostem wydajności i wymogami zgodności. Bezpieczeństwo Jedną z głównych trosk każdej firmy jest ...