Informacje o Power Towers

Wiodący producent podestów do wchodzenia na niskie poziomy

Ergonomiczny projekt linii produktów Power Towers, operator na platformie

Bezpieczeństwo przeszło długą drogę: płaski szczebel drabiny został opatentowany przez Johna H. Balsleya w 1862 roku. W Wielkiej Brytanii do 2005 r. dostęp z niskiego poziomu oznaczał tradycyjne stopnie, drabiny i rusztowania jezdne. Zmieniło się to, gdy HSE wprowadziło przepisy dotyczące pracy na wysokości, ograniczające stosowanie tradycyjnych form dostępu niskiego szczebla. Niedługo po tym, w 2007 roku, powstała firma Power Towers Ltd. (Power Towers). (Power Towers), która wprowadziła nowe, innowacyjne rozwiązanie w zakresie niskopoziomowego dostępu elektrycznego. Obecnie termin ten obejmuje całkowicie nowy specjalistyczny sektor w branży zmechanizowanego dostępu, który poprawił zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.

Power Towers, spółka zależna JLG Industries Inc. (JLG), spółka zależna będąca w całości własnością JLG, projektuje i produkuje swoje platformy dostępowe w całości w Wielkiej Brytanii. JLG to wiodący na świecie dostawca ruchomych podnośników roboczych, który został założony w 1969 roku i obecnie posiada biura zlokalizowane na całym świecie. Firma JLG zakupiła Power Towers w 2015 roku, aby rozpowszechnić tę innowację na całym świecie i zapewnić bezpieczniejsze, zrównoważone alternatywy dla pracy na małych wysokościach.

Szeroka gama produktów firmy Power Towers obejmuje siedem urządzeń: trzy ręczne podnośniki pchane (Pecolift, Ecolift i Ecolift WR), trzy elektryczne podnośniki pchane (Nano, Power Tower i Power Tower Duo) oraz dwa samojezdne (Nano SP i Nano SP Plus). Jest to wiodąca linia rozwiązań w branży Low-Level Access.

Urządzenia Pecolift i Ecolift zostały wprowadzone w 2013 r. jako innowacyjne i unikalne rozwiązanie w Wielkiej Brytanii, stanowiące alternatywę dla drabin i podestów. Od tego czasu ich akceptacja zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie jest niezrównana, a ich stosowanie jest obecnie uważane za najlepszą praktykę w miejsce drabin i podestów. Są one cenione nie tylko za poprawę bezpieczeństwa, ale także za prostotę, wydajność i lepszą ergonomię pracy operatorów.

Wszystkie produkty Power Towers są proste, bezpieczne, ergonomiczne i wydajne w użyciu. Znacznie skracają czas pracy w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami i stanowią doskonałą wartość.

JLG i Power Towers tworzą nowy standard pracy na wysokości do 5,1 metra, jednocześnie wzbogacając życie poprzez redefinicję miejsc pracy.