Ocena ryzyka związanego z pracą na wysokości: kompleksowy przewodnik

Wprowadzenie

Praca na wysokości wiąże się z nieodłącznym ryzykiem, którym należy starannie zarządzać, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie osób zaangażowanych w takie działania. Niezależnie od tego, czy jest to budowa, konserwacja, czy jakiekolwiek zadanie wymagające przebywania nad poziomem gruntu, dokładna ocena ryzyka jest niezbędna do zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń i wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa. W tym artykule zagłębimy się w świat oceny ryzyka związanego z pracą na wysokości, badając jej znaczenie, kluczowe elementy i najlepsze praktyki.

Zrozumienie znaczenia oceny ryzyka związanego z pracą na wysokości

Praca na wysokości przy użyciu tradycyjnego sprzętu wiąże się z licznymi zagrożeniami, w tym upadkami, poślizgnięciami, potknięciami, spadającymi przedmiotami i zawaleniami konstrukcji. Każdego roku dochodzi do niezliczonej liczby wypadków, które skutkują urazami, a w niektórych przypadkach także ofiarami śmiertelnymi. Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń podczas pracy na wysokości są upadki z drabin i kruchych powierzchni. Na przykład w branży spożywczej "upadki z wysokości są trzecią co do wielkości przyczyną śmiertelnych obrażeń, stanowiąc 20% wypadków śmiertelnych", a upadki z drabin stanowią 40% z nich (HSE, listopad 2021 r.). Podkreśla to kluczową rolę oceny ryzyka w łagodzeniu i zapobieganiu takim incydentom. Ocena ryzyka powinna być przeprowadzana na "poziomie gruntu" przez przeszkolony personel w miejscu pracy. Przeprowadzając dokładną ocenę, operatorzy i przełożeni mogą:

Siedmiu mężczyzn na placu budowy identyfikuje zagrożenia i przeprowadza ocenę ryzyka.

1. Identyfikacja zagrożeń. Rozpoznanie potencjalnych zagrożeń jest pierwszym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa. Kompleksowa ocena ryzyka pomaga zidentyfikować zagrożenia specyficzne dla danej pracy, takie jak niestabilne powierzchnie, nieodpowiednia ochrona krawędzi lub niewłaściwe użycie drabin lub rusztowań.

2. Ocena ryzyka. Ocena prawdopodobieństwa i potencjalnej dotkliwości zidentyfikowanych zagrożeń jest niezbędna do określenia poziomu ryzyka. Ocena ta pomaga określić środki bezpieczeństwa, które należy wdrożyć i odpowiednio przydzielić zasoby.

3. Wdrożenie odpowiednich środków kontroli. Posiadając wiedzę na temat zidentyfikowanych zagrożeń, personel na miejscu może wprowadzić skuteczne środki kontroli w celu ich zminimalizowania lub wyeliminowania. Mogą one obejmować stosowanie środków ochrony indywidualnej (PPE), zapewnienie bezpiecznych platform roboczych lub wdrożenie systemów powstrzymywania upadku.

4. Przestrzeganie przepisów. W wielu jurysdykcjach obowiązują określone przepisy i normy regulujące pracę na wysokości. Przeprowadzanie oceny ryzyka pozwala zapewnić zgodność z wymogami prawnymi, wspierając bezpieczne środowisko pracy.

Kluczowe elementy oceny ryzyka związanego z pracą na wysokości

Kompleksowa ocena ryzyka związanego z pracą na wysokości powinna obejmować następujące kluczowe elementy:

 1. Definiowanie i analiza zadań.

2 mężczyzn przeprowadza ocenę ryzyka związanego z pracą na wysokości

Przed rozpoczęciem pracy ważne jest, aby określić, jaki rodzaj pracy należy konkretnie wykonać. Przeanalizuj konkretne zadania związane z pracą na wysokości. Należy ocenić takie czynniki, jak czas trwania, częstotliwość, złożoność oraz wymagane narzędzia lub sprzęt. Analiza ta pomaga zidentyfikować zagrożenia specyficzne dla danego zadania, którymi należy się zająć. Zalecamy udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie konkretne zadania muszę wykonać, aby ukończyć pracę?
 • Gdzie będę pracować?
 • Czy będę musiał transportować maszyny?
 • Kiedy prace muszą zostać zakończone?
 • Czy są pory dnia, w których nie mogę pracować?

2. Wybierz sprzęt. 

Power Towers zmienia sposób, w jaki świat pracuje na wysokości do 5,1 m, oferując nowoczesną i bezpieczniejszą alternatywę dla drabin, rusztowań lub stopni podium. Wszystkie platformy bezpieczeństwa Power Towers są w pełni zabezpieczone za pomocą poręczy, aby zapewnić operatorowi pełną ochronę podczas pracy. Gdy tylko operator podniesie platformę bezpieczeństwa, koła blokują się automatycznie, utrzymując maszynę w pozycji poziomej. Operator ma obie stopy na tym samym poziomie i obie ręce wolne do bezpiecznej pracy na wysokości. Platformy bezpieczeństwa umożliwiają operatorowi pracę w pełnym promieniu 360 stopni bez rozciągania się lub konieczności balansowania, co pozwala uniknąć upadków. Wybierz podnośnik MEWP, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w miejscu pracy:

 • Podnośnik ręczny typu push-around: Pecolift, Ecolift, Ecolift WR.
 • Podnośnik elektryczny: Nano, Nano 35, Power Tower, Power Tower Duo
 • Z własnym napędem: Nano SP, Nano SP Plus

3. Ocena terenu.

Rozpocznij od dokładnego zbadania miejsca pracy. Zidentyfikuj potencjalne zagrożenia, takie jak kruche powierzchnie, niestabilne konstrukcje lub pobliskie linie energetyczne. Weź pod uwagę czynniki środowiskowe, takie jak warunki pogodowe i ich wpływ na bezpieczeństwo.

4. Identyfikacja ryzyka.

Zidentyfikuj i udokumentuj potencjalne zagrożenia i związane z nimi ryzyko. Należy wziąć pod uwagę zarówno ogólne zagrożenia, takie jak upadki lub awarie strukturalne, jak i zagrożenia specyficzne dla danego zadania, takie jak praca w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem lub przy użyciu zmechanizowanego sprzętu dostępowego.

5. Ocena ryzyka.

Oceń poziom ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo jego wystąpienia i potencjalną dotkliwość konsekwencji. Użyj matrycy ryzyka lub systemu punktacji, aby uszeregować ryzyko i ustalić priorytety środków kontroli.

6. Ocena kompetencji.

Ocena kompetencji osób zaangażowanych w pracę na wysokości. Ustalenie, czy posiadają oni niezbędne umiejętności, przeszkolenie i doświadczenie do bezpiecznego wykonywania swoich zadań. Określenie wszelkich dodatkowych wymagań dotyczących szkoleń lub nadzoru.

7. Środki kontroli.

Zaproponowanie i wdrożenie środków kontroli w celu ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka. Mogą one obejmować kontrole inżynieryjne (np. poręcze, bariery), kontrole administracyjne (np. zezwolenia, procedury bezpiecznej pracy) lub stosowanie środków ochrony indywidualnej (np. uprzęży, kasków). Cztery główne procedury, które muszą być kontrolowane to:

 • Procedury bezpiecznej pracy: Stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej, zapewnienie znajomości systemów powstrzymywania spadania.
 • Właściwe szkolenie: Dla operatorów, mieszkańców, osób nadzorujących i personelu konserwacyjnego
 • Inteligentne planowanie: Organizowanie pracy w sposób minimalizujący narażenie na zagrożenia.
 • Planowanie akcji ratunkowej: Może obejmować samoratownictwo, ratownictwo wspomagane i/lub ratownictwo techniczne.

8. Monitorowanie i przegląd.

Regularnie monitorować skuteczność środków kontroli i okresowo dokonywać przeglądu oceny ryzyka lub w przypadku wystąpienia istotnych zmian. W razie potrzeby należy aktualizować ocenę w celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa i zgodności.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń operatorów spowodowanych upadkami, potknięciami i poślizgnięciami, upewnij się, że używasz odpowiedniego sprzętu do pracy na wysokości.

Zapoznaj się z ofertą mobilnych podnośników Power Towers tutaj: Platformy dostępowe - Kup platformy robocze | Wieże energetyczne.

Linia maszyn Power Towers

Aby uzyskać więcej informacji na temat maszyn lub cen, wypełnij formularz na stronie Skontaktuj się z nami - Power Towers | Mobilne platformy podnoszone lub wysłać wiadomość e-mail na adres sales@powertowers.com.