Risicobeoordeling bij werken op hoogte: een uitgebreide gids

Inleiding

Werken op hoogte brengt risico's met zich mee die zorgvuldig beheerd moeten worden om de veiligheid en het welzijn van de mensen die bij dergelijke activiteiten betrokken zijn te garanderen. Of het nu gaat om constructie, onderhoud of een andere taak waarbij men zich boven de grond bevindt, een grondige risicobeoordeling is van vitaal belang om potentiële gevaren te identificeren en de juiste veiligheidsmaatregelen te implementeren. In dit artikel duiken we in de wereld van risicobeoordeling bij werken op hoogte en gaan we in op het belang, de belangrijkste elementen en de best practices.

Het belang van risicobeoordeling voor werken op hoogte begrijpen

Werken op hoogte met traditionele apparatuur brengt talloze gevaren met zich mee, zoals vallen, uitglijden, struikelen, vallende voorwerpen en instorting van constructies. Elk jaar gebeuren er talloze ongelukken met verwondingen en in sommige gevallen zelfs met dodelijke afloop. Een van de meest voorkomende oorzaken van dodelijke ongevallen en ernstige verwondingen tijdens het werken op hoogte zijn valpartijen van ladders en door breekbare oppervlakken. In de voedingsmiddelen- en drankenindustrie bijvoorbeeld zijn "vallen van hoogte de op twee na belangrijkste oorzaak van dodelijk letsel, met 20% van de dodelijke ongevallen" en 40% daarvan zijn vallen van ladders (HSE, nov. 2021). Dit onderstreept de cruciale rol van risicobeoordelingen bij het beperken en voorkomen van dergelijke incidenten. Risicobeoordelingen moeten op "grondniveau" worden uitgevoerd door getraind personeel op de bouwplaats. Door een grondige beoordeling uit te voeren, kunnen de operators en toezichthouders:

Zeven mannen op de bouwplaats identificeren de gevaren en voeren een risicobeoordeling uit

1. Identificeer gevaren. Het herkennen van potentiële risico's is de eerste stap in het garanderen van veiligheid. Een uitgebreide risicobeoordeling helpt bij het identificeren van gevaren die specifiek zijn voor het werk in kwestie, zoals onstabiele oppervlakken, onvoldoende randbescherming of onjuist gebruik van ladders of steigers.

2. Risico's evalueren. Het beoordelen van de waarschijnlijkheid en potentiële ernst van geïdentificeerde gevaren is essentieel voor het bepalen van het risiconiveau. Deze evaluatie helpt bij het bepalen van de veiligheidsmaatregelen die moeten worden geïmplementeerd en hoe de middelen dienovereenkomstig moeten worden toegewezen.

3. Passende controlemaatregelen implementeren. Gewapend met de kennis van geïdentificeerde risico's kan het personeel op locatie effectieve controlemaatregelen invoeren om deze risico's te minimaliseren of elimineren. Deze kunnen het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), veilige werkplatforms of de implementatie van valbeveiligingssystemen omvatten.

4. Voldoe aan de voorschriften. Veel rechtsgebieden hebben specifieke voorschriften en normen voor het werken op hoogte. Door risicobeoordelingen uit te voeren, kan naleving van de wettelijke vereisten worden gewaarborgd en een veilige werkomgeving worden bevorderd.

Belangrijkste elementen van een risicobeoordeling voor werken op hoogte

Een uitgebreide risicobeoordeling voor werken op hoogte moet de volgende belangrijke elementen bevatten:

 1. Taak definiëren en analyseren.

2 mannen voeren risicobeoordeling voor werken op hoogte uit

Voordat je met het werk begint, is het belangrijk om te specificeren wat voor soort werk er specifiek gedaan moet worden. Analyseer de specifieke taken die komen kijken bij het werken op hoogte. Beoordeel factoren zoals duur, frequentie, complexiteit en de benodigde gereedschappen of apparatuur. Deze analyse helpt bij het identificeren van taakspecifieke risico's die moeten worden aangepakt. We raden je aan de volgende vragen te beantwoorden:

 • Welke specifieke taken moet ik uitvoeren om de klus te klaren?
 • Waar ga ik werken?
 • Moet ik machines vervoeren?
 • Wanneer moet het werk klaar zijn?
 • Zijn er momenten op de dag dat ik niet kan werken?

2. Selecteer Apparatuur. 

Power Towers verandert de manier waarop de wereld werkt op hoogte tot 5,1 meter door een modern en veiliger alternatief te bieden voor ladders, steigers of podiumtrappen. Alle Power Towers veiligheidsplatforms zijn volledig beveiligd met een leuning, zodat de gebruiker volledig ingesloten blijft tijdens het werk. Zodra de bestuurder het veiligheidsplatform omhoog brengt, vergrendelen de wielen automatisch waardoor de machine in een horizontaal vaste positie blijft. De bestuurder heeft beide voeten op hetzelfde niveau en beide handen vrij om veilig op hoogte te werken. Met de veiligheidsplatforms kan de bestuurder in een volledige radius van 360 graden werken zonder zich uit te rekken of te moeten balanceren, waardoor bijna-ongelukken en vallen worden voorkomen. Kies en MEWP die het beste past bij uw behoeften op de werkplek:

 • Handmatige duwverhoging: Pecolift, Ecolift, Ecolift WR.
 • Push-around elektrische verhoging: Nano, Nano 35, Power Tower, Power Tower Duo
 • Zelfrijdend: Nano SP, Nano SP Plus

3. Evaluatie van de locatie.

Begin met het grondig onderzoeken van de werkplek. Identificeer potentiële gevaren, zoals breekbare oppervlakken, onstabiele structuren of hoogspanningsleidingen in de buurt. Houd rekening met omgevingsfactoren zoals weersomstandigheden en hun invloed op de veiligheid.

4. Risico-identificatie.

Identificeer en documenteer potentiële gevaren en bijbehorende risico's. Denk zowel aan algemene risico's, zoals vallen of structurele gebreken, als aan taakspecifieke risico's zoals werken in de buurt van onder spanning staande elektrische apparatuur of het gebruik van gemotoriseerde toegangsapparatuur.

5. Risico-evaluatie.

Beoordeel het risiconiveau voor elk geïdentificeerd gevaar door rekening te houden met de waarschijnlijkheid dat het gevaar zich voordoet en de potentiële ernst van de gevolgen. Gebruik een risicomatrix of scoresysteem om de risico's te rangschikken en de controlemaatregelen te prioriteren.

6. Beoordeling van competenties.

Evalueer de competentie van personen die betrokken zijn bij het werken op hoogte. Bepaal of ze over de nodige vaardigheden, training en ervaring beschikken om hun taken veilig uit te voeren. Stel vast of er aanvullende training of supervisie vereist is.

7. Controlemaatregelen.

Controlemaatregelen voorstellen en implementeren om geïdentificeerde risico's te beperken. Dit kunnen technische controles zijn (bijv. relingen, barrières), administratieve controles (bijv. vergunningen, veilige werkprocedures) of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. harnassen, helmen). De vier belangrijkste procedures die moeten worden gecontroleerd zijn:

 • Veilige werkprocedures: Correcte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) gebruiken, valbeveiligingssystemen begrijpen
 • Juiste training: Voor operators, inzittenden, supervisors en onderhoudspersoneel
 • Slim plannen: Het werk zo organiseren dat de blootstelling aan gevaren tot een minimum wordt beperkt
 • Reddingsplanning: Kan zelfredding, geassisteerde redding en/of technische redding omvatten

8. Monitoring en herziening.

Controleer regelmatig de effectiviteit van de controlemaatregelen en herzie de risicobeoordeling regelmatig of wanneer zich belangrijke wijzigingen voordoen. Werk de beoordeling zo nodig bij om de veiligheid en naleving te blijven garanderen.

We hopen dat dit artikel je zal helpen om de veiligheid op je werkplek te verbeteren. Om het risico op letsel bij bedieners door vallen, struikelen en uitglijden te verminderen, moet je ervoor zorgen dat je de juiste apparatuur gebruikt voor het werken op hoogte.

Bekijk hier het assortiment mobiele hoogwerkers van Power Towers: Hoogwerkers - Hoogwerkers kopen.

Power Towers machines line-up

Voor meer informatie over de machines of prijzen vul het formulier in op Neem contact met ons op - Power Towers | Mobiele hoogwerkers pagina of stuur een e-mail naar sales@powertowers.com.