Where to use Power Towers products

Idealisk för installationer, underhåll och reparationsarbeten

Underhåll av Ecolift

För att utföra arbetet så effektivt som möjligt och samtidigt minimera riskerna krävs moderna lösningar och förändring av gamla vanor. På Power Towers är vårt uppdrag att göra detta.

Vi ser till att operatörerna kan arbeta säkrare, effektivare och bekvämare. Därför har vi alltid utformat våra lösningar med operatören i åtanke. Alla våra produkter har en helt skyddad säkerhetsplattform som lyfter operatören till önskad höjd. Så snart operatören höjer sig stannar maskinen automatiskt. Operatören kan sedan enkelt justera höjden upp och ner för att arbeta bekvämt och effektivt under längre tidsperioder. Dessa egenskaper gör våra produkter idealiska för installationer, underhålls- och reparationsarbeten på låga höjder (upp till 5,1 meter).

Vi är fast beslutna att tillhandahålla smartare alternativ till traditionella arbetsmetoder som byggnadsställningar, stegar och podier. Våra produkter skapar en säkrare och mer hållbar arbetsmiljö, förbättrar produktiviteten och minskar stressen och tröttheten hos användarna.

Våra grundläggande kriterier är utformning och utveckling av produkter som hjälper operatörer att installera, underhålla och reparera byggnader, industrianläggningar, processutrustning och system på ett säkert sätt, samtidigt som risken för muskuloskeletala skador, stress och trötthet minskar.

Power Towers-portföljen erbjuder lösningar som är:

  • Push around, manual elevation. These products are unique and combine a patented mechanism made with a gas pressurized cylinder and gravity so that batteries and hydraulic systems are not needed.  Therefore, there is no need for charging and they are always ready to go! Our range of powered, non-powered and push around access platforms are quite simply a better way to work at Low Level Heights and will change the way operator’s complete maintenance, repairs, and installation tasks.
  • Push around, electrical elevation. Dessa produkter ökar operatörens kontroll och minskar skadorna genom att minimera komplexiteten. Operatören får mer utrymme att arbeta i trånga utrymmen. De är idealiska för arbete i livliga miljöer som detaljhandel, för punktarbete, nybyggnation eller underhåll.
  • Self-Propelled. These are traditional Mobile Elevated Working Platforms but are more compact and offer a lower floor load. These products are perfect for reaching over obstacles.

Här är några exempel på platser där du kan använda våra produkter.