Where to use Power Towers products

Ideální pro instalace, údržbu a opravy

Údržba výtahu Ecolift

Pro co nejefektivnější provádění prací při minimalizaci rizik jsou nutná moderní řešení a změna zažitých zvyklostí. Naším posláním ve společnosti Power Towers je to dokázat.

Zajišťujeme, aby obsluha mohla pracovat bezpečněji, efektivněji a pohodlněji. Proto jsme naše řešení navrhovali vždy s ohledem na obsluhu. Všechny naše výrobky mají plně chráněnou bezpečnostní plošinu, která obsluhu zvedne do požadované výšky. Jakmile se obsluha zvedne, stroj se automaticky zastaví. Obsluha pak může snadno nastavit výšku nahoru a dolů a pracovat pohodlně a efektivně po delší dobu. Díky těmto vlastnostem jsou naše výrobky ideální pro instalace, údržbu a opravy v malých výškách (do 5,1 m).

Snažíme se poskytovat chytřejší alternativy k tradičním pracovním metodám, jako je lešení, žebříky a pódia. Naše výrobky vytvářejí bezpečnější a udržitelnější pracovní prostředí, zvyšují produktivitu a snižují tělesný stres a únavu uživatelů.

Naším základním kritériem je návrh a vývoj výrobků, které pomáhají obsluze bezpečně instalovat, udržovat a opravovat budovy, průmyslové objekty, technologická zařízení a systémy a zároveň snižují možnost zranění pohybového aparátu, stresu a únavy.

Portfolio Power Towers nabízí řešení, která jsou:

  • Push around, manual elevation. These products are unique and combine a patented mechanism made with a gas pressurized cylinder and gravity so that batteries and hydraulic systems are not needed.  Therefore, there is no need for charging and they are always ready to go! Our range of powered, non-powered and push around access platforms are quite simply a better way to work at Low Level Heights and will change the way operator’s complete maintenance, repairs, and installation tasks.
  • Push around, electrical elevation. Tyto produkty zvyšují kontrolu obsluhy, snižují škody díky minimalizaci složitosti. Obsluha bude mít více prostoru pro práci ve stísněných prostorech. Jsou ideální pro práci v rušných oblastech, jako je montáž v maloobchodě, pro bodové práce, nové stavby nebo údržbu.
  • Self-Propelled. These are traditional Mobile Elevated Working Platforms but are more compact and offer a lower floor load. These products are perfect for reaching over obstacles.

Podívejte se na některé příklady míst, kde můžete naše výrobky použít.