Familjärisering vs Utbildning: Vad är skillnaden?

När det gäller lyftplattformar är det avgörande för både operatörer och företag att förstå skillnaden mellan familiarisering och utbildning. Mobila lyftplattformar, såsom arbetsplattformar, saxar, bommar och mastliftar, är till stor hjälp inom olika branscher, bland annat bygg, underhåll och logistik.  

Att använda dessa maskiner och göra det på ett säkert sätt kräver kunskapsdelning, från normer till bästa praxis. Det bästa sättet att göra det på är att erbjuda utbildning och introduktion. 

JLG Power Towers utbildningstillfälle

Utbildning 

Utbildning är ofta det första steget i att introducera en operatör till mobila lyftplattformar eftersom det normalt är en allmän introduktion till de allmänna reglerna för operatörer av mobila lyftplattformar. I de flesta fall sker utbildningen personligen (även om det numera finns en del onlineutbildningar) och kan ta en eller flera dagar att genomföra. På grund av komplexiteten kan operatörsutbildningen delas upp efter maskintyp. Vissa operatörer utbildas för att köra vissa eller alla typer av maskiner, beroende på vilken utbildning de behöver.  

Utbildningen omfattar vanligtvis följande  

1. Teori och regelverk: Detaljerad förståelse av säkerhetsföreskrifter, standarder och efterlevnadskrav som är relevanta för lyftplattformar.  

2. Driftstekniker: Fördjupad utbildning i drift av utrustningen, inklusive hantering av olika förhållanden och utmaningar.  

3. Procedurer vid nödsituationer: utbildning i att reagera på nödsituationer, felsökning och hantering av oväntade situationer.  

4. Underhåll: Vissa utbildningsprogram omfattar grundläggande underhållsuppgifter för att säkerställa att operatörerna kan identifiera och åtgärda mindre problem.  

Förtrogenhetskunskap

Familjärisering ger dessutom de specifika detaljerna för att använda en viss enhet eller grupp av enheter. En familiarisering avser vanligtvis en viss typ av maskin, från ett visst varumärke, som tillhör en av maskintyperna. Familiarisering är vanligtvis en logisk uppföljning efter att operatören fått utbildning och introducerats till branschens regler och krav; det är också en del av den utbildning som en operatör måste få för att anses vara kompetent. 

Genomgång ger mer detaljerad information om den specifika utrustningen, dess reglage och säkerhetsfunktioner; den kan göras informellt, ofta av en kollega eller arbetsledare som kan ha erfarenhet av utrustningen. Beroende på vilken typ av mobil lyftplattform det rör sig om krävs inte alltid personlig närvaro av operatören för att bekanta sig med utrustningen, utan detta kan göras online. 

Bekantskapsprocessen omfattar vanligtvis följande:  

1. Introduktion till utrustningen: Operatörerna får se maskinen, dess komponenter och hur man utför grundläggande uppgifter som att starta, stoppa och flytta plattformen.  

2. Säkerhetsfunktioner: Familjärisering betonar säkerhet och lyfter fram kritiska funktioner som nödstopp, fallskydd och driftsriktlinjer.  

3. Praktisk erfarenhet: Familjärisering kan innebära viss praktisk erfarenhet för att hjälpa operatörerna att bli bekväma med utrustningen.  

Effekterna på marknaden 

På den moderna marknaden är både familiarisering och utbildning mycket viktiga av följande skäl. 

1. Säkerhet: Utbildade operatörer är mindre benägna att orsaka olyckor eller skada utrustningen, vilket är ett betydande problem på marknaden för lyftplattformar.  

2. Efterfrågan på marknaden: I takt med att säkerhetsföreskrifterna blir strängare ökar efterfrågan på utbildade operatörer.  

3. Effektivitet: Utbildade operatörer är mer effektiva och produktiva, vilket leder till kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft på marknaden.  

Slutsats

I takt med att marknaden för mobila lyftplattformar utvecklas blir utbildning en oumbärlig del av branschen och bidrar till säkerhet och effektivitet i många branscher. På Power Towers erbjuder vi utbildning för var och en av våra maskiner. För mer information besök Utbildningsprogram genom JLG | JLG.

Om du är osäker på vad som är bäst för dig, utbildning eller introduktion, kan du kontakta vår kundtjänst så ger de dig några råd: Kundtjänst - Power Towers.