Potensielle farer du bør unngå ved arbeid i høyden

Arbeid i høyden kan være en viktig del av mange yrker, fra bygg og anlegg til vedlikehold. Det er imidlertid ikke uten farer. Sikkerhet bør alltid ha høyeste prioritet når man arbeider i høyden. I denne artikkelen tar vi for oss noen av de potensielle farene ved arbeid i høyden og mulige løsninger for å unngå dem.

Husk først og fremst at arbeidsstedet alltid skal inspiseres før arbeidet starter. Inspektøren må være oppmerksom på følgende potensielle farer.

Potensielle farer

1. Elektrisitet:

Arbeid i nærheten av elektrisitet kan være ekstremt farlig. Gå alltid ut fra at elektriske apparater er spenningsførende, og hold sikker avstand siden de fleste plattformer ikke er isolert. Hvis du er usikker, bør du kontakte kraftselskapet for å få hjelp med risikovurdering og metodebeskrivelse. Alle operatører må instrueres av arbeidslederen før arbeidet starter.

2. Skråninger:

Arbeid i skråninger kan føre til ustabilitet og skliing. Kjør alltid rett frem i en skråning i 90 graders vinkel. Når du kjører nedover en skråning, må du gjøre det sakte slik at maskinen ikke får fart. Forsikre deg om at du har godt fotfeste før du løfter maskinen, og bruk alltid fallsikringsutstyr som rekkverk eller sikkerhetssele hvis produsenten anbefaler det. Etter å ha gjennomført en risikovurdering bør arbeidslederen din instruere deg om det er nødvendig å bruke sikkerhetssele når du arbeider på lave plattformer.

3. Kummer:

Hvis du arbeider utendørs, må du se etter kummer og åpninger i arbeidsflaten, siden det kan være lett å overse dem. Sørg for at de er forsvarlig tildekket og avsperret for å unngå at operatøren plasserer maskinen oppå en kum.

4. Mennesker rundt:

Ved arbeid i høyden er det viktig å ta hensyn til sikkerheten til de som befinner seg nedenfor. Bruk barrierer eller skilt for å hindre fotgjengere i å komme inn i arbeidssonen, og sørg for tydelig kommunikasjon med personell på bakken.

5.  Overliggende hindringer:

Lavt hengende gjenstander eller strukturer kan utgjøre en fare ved arbeid i høyden. Operatøren må sjekke omgivelsene for eventuelle hindringer i høyden før arbeidet påbegynnes.

6. Innganger og døråpninger:

Hvis arbeid i høyden må utføres i nærheten av inngangspartier eller adkomstpunkter, kan det skape et utrygt miljø for de som bruker dem. Sørg for at inngangene er godt merket og sikret for å hindre inntrengere i arbeidsområdet.

Konklusjon

Husk at riktig opplæring, riktig vedlikehold av maskiner og overholdelse av sikkerhetsprotokoller er avgjørende for å unngå ulykker ved arbeid i høyden. Gjennomfør alltid en grundig risikovurdering før du starter arbeidet, og bruk egnede vernetiltak for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Å være årvåken og ta nødvendige forholdsregler kan bidra til å forebygge ulykker og sikre et trygt arbeidsmiljø for alle involverte.

Se den aktuelle drifts- og sikkerhetshåndboken for spesifikk informasjon om farer og bruk av MEWP. Kun personell som har lest, forstått og studert betjenings- og sikkerhetshåndboken, og som har fått riktig opplæring i inspeksjon, bruk og betjening av MEWP-er, skal være autorisert til å betjene en MEWP.

Du kan finne håndbøker eller kontakte supportteamet vårt via følgende lenke: Kundestøtte - Power Towers

Les mer om Power Towers-produkter: Arbeidsplattformer - Kjøp arbeidsplattformer | Power Towers